Author: RMCBKK Editor

sea-landscape-mountains-nature
06 พ.ค.

ประวัติผู้แต่งเพลง พระคุณพระเจ้า “John Newton” 1725-1807

นิวตันเกิดที่ ประเทศอังกฤษ วันที่24 กรกฎาคม ปี 1725 เขาเป็นลูกของกัปตันเรือ ผู้เป็นพ่อค้าขายทาส เมื่อ จอห์น นิวตัน อายุได้ 11 ปี เขาออกทะเลกับพ่อของเขา และออกเดินทางถึง6ครั้งกับพ่อ ก่อนที่พ่อของเขาจะเลิกจากการเดินเรือ ในปี ค.ศ.1744 เขาถูกเกณฑ์ไปอยู่บนเรือ...

p19tis8au416so1jav1agd7k4os05
06 พ.ค.

ในพระคัมภีร์ เบเอลเซบูล คืออะไร

เบเอลเซบูล หรือเจ้าแห่งแมลง เป็นชื่อที่พวกฟาริสีกล่าวหาว่า พระเยซูคริสต์ขับผีออกโดยอำนาจของเบเอลเซบูล ซึ่งเป็นเจ้าของหรือหัวหน้าปีศาจ เบเอลเซบูลเป็นชื่อที่ชาวยิวใช้เรียกซาตาน และใช้ล้อเลียนดูถูกพระบาอัล ซึ่งเป็นพระต่างชาติที่ล่อลวงอิสราเอลติดตามไปหลายต่อหลายครั้ง แล้วก็ถูกการตีสอนจากพระเจ้า ชื่อเบเอลเซบูล ba’ al z bul เป็นเจ้าของปีศาจ เป็นพระเจ้าแห่งเมืองเอโครนที่ชาวเมืองนี้นับถือ โดยช่วยป้องกันแมลงที่แพร่เชื้อโรคอยู่แถบนั้น จากสมมุติฐานในภาษาฮีบรู ba’ al z bul...

p19tiuroet7tm158gtcp11lv11mqa
06 พ.ค.

เรื่องลำดับความสำคัญ

พระเจ้าทรงมีระบบแบบแผนชีวิตของเราและมีลำดับความสำคัญให้แก่เรา เพื่อความไพบูลย์และความสุข ภาพรวมของแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ลำดับความสำคัญอันดับแรกของชีวิตแต่ละวัน ที่ขาดไม่ได้ คือ การอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว หากเราไม่ทำ นิสัย ความคิดไม่เปลี่ยน มีค่าเท่ากับไม่ได้เป็นคริสเตียน เพราะชีวิตคริสเตียนคือความสัมพันธ์กับพระเจ้า และท่านคือ มโนธรรมของสังคมรอบข้าง ลำดับที่สอง คือ ครอบครัว ระหว่างสามีภริยาและลูก หากความสัมพันธ์ลำดับที่ 1 ไม่ดี...

q
06 พ.ค.

3 เรื่อง ที่ คริสเตียนมักเข้าใจผิด หรือสับสน

คำถาม การรับใช้ พระเจ้า ต้อง ภายในโบสถ์เท่านั้น ใช่หรือไม่? คำตอบ ไม่ใช่ เพราะ 1. การรับใช้ ทั่วไป ที่ทุกคนต้องทำคือ ประกาศ ดูแลเพื่อนที่เชื่อ 2. การรับใช้ คือชีวิต เช่น ท่าน ซื้ออาหารกล่อง วันละ 2-3 กล่อง...

q
06 พ.ค.

ศัพย์และความหมาย ของพระธรรม (ยกตัวอย่างมาบางคำ)

ศัพย์และความหมาย ของพระธรรมสุภาษิต (ยกตัวอย่างมาบางคำ)  1. คำว่า สติปัญญา มักหมายถึง ปัญญา แบบแผน การดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานพระคำพระเจ้า แบบแผนการดำเนินชีวิต คริสเตียน 2. ความรู้ มักจะเล็งถึง ความรู้ความชำนาญด้านทักษะ เช่น คนรู้จริงเรื่อง สร้างพลับพลา รู้เกี่ยวกับทักษะ ด้านสร้างวิหาร หรืออุปกรณ์ในพลับพลา พระนิเวศน์ 3....

p19tiuroet1clt1pls1321rcmogmb
06 พ.ค.

สุขภาพที่ดี ของจิตใจ มีผลต่อ สุขภาพของร่างกาย

พระวจนะของพระเจ้า ทรงย้ำสอนเรา ว่า การที่มีอารมณ์ที่ดี ย่อมทำให้ การงาน การดำเนินชีวิต ดี และร่างกายแข็งแรง ขอให้รักษาใจ อธิษฐานเชิญพระองค์มาร่วมงาน และ ทูลเรื่องความปราถนา ที่เดือดร้อน บ่อยๆ จนสันติสุขจะครองจิตใจ สุภาษิต4:20-22 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า เพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบ และมันรักษาเนื้อของผู้นั้นทั้งสิ้น สุภาษิต...

p19tis8aui1j7eu9uh849s0kjbb
06 พ.ค.

ชีวิตที่ได้รับพร

พระเจ้ามักจะใช้ และอวยพระพร คนที่มีจิตใจที่ดี ไม่คิดทำร้ายใคร ไม่นินทา ว่าร้าย ไม่ประชดประชัน ทั้งที่มีโอกาส คริสตชน ได้รับพรจากพระเจ้า ทั้งที่เป็นคนไม่เก่ง การศึกษาอาจไม่สูง แต่มีการเจิมพระเจ้าใช้มาก เพราะเขาไม่มีพิษภัยต่อใคร เพราะ ใจสะอาดทั้งคำพูด และ การเขียน ต่อหน้าลับหลัง จึงหนุนใจพี่น้อง ทุกคนว่า ทางของพระเจ้านั้น...

p19tk4j4ule7b1qi81c851t871ah2a
06 พ.ค.

ความรักของพระเจ้าเป็นแบบไหน

ความรักของพระองค์มี 3 ระดับ ระดับ 1 พระบิดาผู้ทรงรัก ไม่มีเงื่อนไข หากกลับใจ เริ่มทใหม่ พระองค์ทรงให้อภัย ระดับ 2 พระบิดาผู้ทรงขัดเกลา ในจุดนี้ มี สองแนว แนวระนาบ คือ มาจากคน Mentor ที่ขัดเกลา ในมโนธนนม ความเป็นผู้ใหญ่...

JesusLoveYou
06 พ.ค.

ชีวิต กับ การเป็นแบบอย่าง

พระเจ้า ทรงสอน เรา ให้ ดำเนินชีวิต ด้วยความรัก 1. ความรักจะไม่ทำร้ายผู้อื่น 2. ความรักไม่เอาเปรียบผู้อื่น 3. ความรักจะส่งเสริมผู้อื่น 4. เชื่อในส่วนดีอยู่เสมอ โรม 13:10 ความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วน ศาสนคริสต์เป็นศาสนา ที่ขับเคลื่อน ด้วยความรัก เราเป็นครอบครัว มีพ่อองค์เดียวกันคือพระบิดา เราเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณ ในวันนี้ และต่อไปบนสวรรค์ ครอบครัวใหญ่...