Author: Shop 001

p19tk4j4uj1mhh11esbnt10s9jhp4
17 ต.ค.

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าทันทีท่านจะได้รับของประทานจากพระเจ้า 1 อย่าง (1 คร.12:7) ของประทานที่ท่านได้รับจะเป็นความสามารถพิเศษที่นำมาปรนนิบัติรับใช้ในคริสตจักร   ทำให้ คริสตจักรเจริญขึ้น (1 คร.14:12)   จึงสรุปได้ว่าการเจริญขึ้นของคริสตจักรและชีวิตของท่านนั้นขึ้นอยู่ที่กับการใช้ของประทานที่ท่านได้รับจากพระเจ้า ความเข้าใจในเรื่องของประทาน 1. เราทุกคนไม่ควรเก็บไว้เฉย ๆ แต่ต้องนำมาใช้ในงานคริสตจักร กลุ่ม ฯลฯ (ไม่ใช่เก็บไว้ใช้งานส่วนตัว เพื่อตนเอง) 2. ของประทานที่พระเจ้าประทานให้แล้ว   พระองค์จะไม่เอาคืนนอกจากผู้นั้นไม่นำมาใช้ชีวิตเขาก็จะไม่เกิดผลเลย...

p19tk4j4up199mhva4001su81em3n
17 ต.ค.

พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (บัพติสมาในการพูดภาษาแปลกๆ)

มีหลายคำที่ใช้ในการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่น การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณ, การประกอบด้วยพระวิญญาณ, การรับพระราชทานฤทธิ์เดชและที่เรากำลังศึกษาวันนี้ คือ "รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพูดภาษาแปลกๆ" ความหมาย การถูกควบคุม ครอบคลุม เติมจนเต็มล้น ถูกฝัง หรือถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนการรับบัพติศมาในน้ำ ลักษณะเหมือนร่างกายของท่านจุ่มลงในน้ำจนมิด แต่รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือ ชีวิตของท่านถูกจุ่มลงในพระวิญญาณบริสุทธิ์ จนมิดในชีวิต พระพรของการรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับพระราชทานฤทธิ์เดช พระพรที่ 1  เพื่อฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน กจ.1:8 พระพรที่ 2  ...

p19tk4j4um1rqor3i1mliqr12r8c
17 ต.ค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนในสมัยพระคัมภีร์เขาเห็นการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและใช้คำภาษาฮีบรูว่า "รูอัค" แทนคำว่า "ฤทธิ์"  ซึ่งคำทั่วไปหมายความว่า 1) ลม  2) ลมปราณ 3) จิตวิญญาณ จิตใจ   หมายถึงความรู้สึกหรือชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งในภาษาฮีบรูแปล 2 แง่คือ  การหายใจ  หรือลมปราณ แต่เมื่อใช้คำว่า "รูอัค" ...

pexels-photo
17 ต.ค.

ศักดานุภาพของพระเยซูคริสต์

1. ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งสากลสถิต (ยน.1:48, 3:13) จากคำสั่งที่ทรงกำชับสาวกให้ปรนนิบัติ ประกาศเรื่องของแผ่นดินพระเจ้า ทรงย้ำยืนยันการปฏิบัติการของสาวกว่า "นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย์ กว่าจะสิ้นโลก" จากคำสัญญานี้ คริสตชนทุกยุคทุกสมัยยืนยันได้จากการสำแดงอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระคริสต์ต่อมวลชนที่เชื่อในพระองค์ หลายคนที่หมดหวังได้พบหวัง จากโจรผู้ร้ายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า จากคนที่ใช้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ทรงอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน โดยพระวิญญาณของพระองค์รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ 2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจ ฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติ และไม่มีขีดจำกัด (มก.1:27,...

dawn-nature-sunset-trees
16 ต.ค.

คุณธรรมของพระเจ้า

คุณธรรมคืออะไร? คุณธรรมคือ "ความดี" หรือ "หน้าที่อันจำต้องมีอยู่เอง" เช่น ความกรุณา, ความยุติธรรม, ความรัก, ความสัตย์ซื่อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพระราชา พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะของพระเจ้า คุณธรรมของผีปีศาจ ดังที่ทราบ ไสยศาสตร์ ภูติ ผี ปีศาจ วิญญาณชั่วต่าง ๆ...