คำเทศนาพระธรรมสุภาษิต

cement texture gold color, Great background made with a texture of a gold wall

16 ต.ค. คำเทศนาพระธรรมสุภาษิต

คำเทศนาพระธรรมสุภาษิต โดย: อ.เจริญ ยธิกุล}