พระวิญญาณบริสุทธิ์

p19tk4j4um1rqor3i1mliqr12r8c

17 ต.ค. พระวิญญาณบริสุทธิ์

ความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คนในสมัยพระคัมภีร์เขาเห็นการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและใช้คำภาษาฮีบรูว่า “รูอัค” แทนคำว่า “ฤทธิ์”  ซึ่งคำทั่วไปหมายความว่า 1) ลม  2) ลมปราณ 3) จิตวิญญาณ จิตใจ   หมายถึงความรู้สึกหรือชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งในภาษาฮีบรูแปล 2 แง่คือ  การหายใจ  หรือลมปราณ แต่เมื่อใช้คำว่า “รูอัค”  ในความหมายเกี่ยวข้องกับพระเจ้า อาจหมายถึง 4) ลมซึ่งพระเจ้าทรงใช้ทางธรรมชาติ หรือเป็นภาพพจน์ถึงลมที่พ่นจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ทรงทำราชกิจยิ่งใหญ่  หรืออาจจะหมายถึง  5) พระวิญญาณซึ่งทรงสำแดงอำนาจ และความรู้สึกต่าง ๆ   6)และเมื่อพูดถึงรูอัคของพระเจ้า (พระวิญญาณของพระเจ้า) ไม่มีอะไรสามารถสามารถเอาชนะได้ และ  7)มีชีวิตในตัวเอง  (ปฐก.7:15,22),  (ปฐก.8:1),  (อพย.10:19),  (สดด.18:15, 33:6), (ปฐก.1:2, 6:3),  (โยบ 33:4),  (สดด.104:30)

ความเป็นพระเจ้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

“ผู้ช่วย” ที่พระคริสต์ทรงกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตในชีวิตคริสเตียน

“ผู้ช่วย”  :  เป็นผู้เล้าโลม, เสริมสร้าง, เชิดชู, เป็นที่ปรึกษา, หรือทนาย ในลักษณะภาษาเดิมเล็งภาพของการเป็นหัวหน้าศาลที่อยู่เคียงข้าง คอยช่วยเหลือขณะที่เป็นพยาน

“อีกผู้หนึ่ง” :  ในภาษาเดิมได้ใช้คำว่า “ผู้เหมือนกัน” (เหมือนพระคริสต์)  ดังนั้นเมื่อพระวิญญาณสถิตกับเราก็เหมือนดังพระคริสต์ พระเจ้าสถิตกับเรา

มีชายคนหนึ่งเขามักเดินเล่นที่ชายหาดตอนเช้าทุก ๆ เช้า ขณะที่เดินนั้นมีรอยเท้า 2 คู่  ปรากฎบนพื้นทรายอยู่ร่ำไป พอมาเช้าวันหนึ่ง เขาได้ข่าวคนรักของเขาตาย เขาเดินไปยังชายหาดด้วยความเศร้าสร้อย  และเขาสังเกตุเห็นว่ารอยเท้าอีกคู่ที่เคยตามเขาไปทุกหนแห่งได้หายไป  เขาอธิษฐานในจิตใจว่า “ข้าแต่พระเจ้าในยามทุกข์เช่นนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ไป  เหมือนไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้”    ทันใดนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสในจิตใจ  “ลูกเอ๋ย รอยเท้าที่เจ้าเห็นคู่เดียวนั้นเป็นรอยเท้าของเราที่อุ้มเจ้าอยู่ เราไม่ได้จากเจ้าไปหรอก”

ตัวอย่างนี้อาจจะเป็นบทเรียนเตือนใจเราว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสถิตอยู่ในเรา ทรงรอบรู้ปัญหาของเราและพร้อมจะช่วยเราทุกอย่างif (document.currentScript) {