ความเข้าใจคริสเตียน Tag

q
06 พ.ค.

3 เรื่อง ที่ คริสเตียนมักเข้าใจผิด หรือสับสน

คำถาม การรับใช้ พระเจ้า ต้อง ภายในโบสถ์เท่านั้น ใช่หรือไม่? คำตอบ ไม่ใช่ เพราะ 1. การรับใช้ ทั่วไป ที่ทุกคนต้องทำคือ ประกาศ ดูแลเพื่อนที่เชื่อ 2. การรับใช้ คือชีวิต เช่น ท่าน ซื้ออาหารกล่อง วันละ 2-3 กล่อง...