พระเจ้า Tag

p19tk4j4uj1mhh11esbnt10s9jhp4
17 ต.ค.

ของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อท่านเชื่อในพระเจ้าทันทีท่านจะได้รับของประทานจากพระเจ้า 1 อย่าง (1 คร.12:7) ของประทานที่ท่านได้รับจะเป็นความสามารถพิเศษที่นำมาปรนนิบัติรับใช้ในคริสตจักร   ทำให้ คริสตจักรเจริญขึ้น (1 คร.14:12)   จึงสรุปได้ว่าการเจริญขึ้นของคริสตจักรและชีวิตของท่านนั้นขึ้นอยู่ที่กับการใช้ของประทานที่ท่านได้รับจากพระเจ้า ความเข้าใจในเรื่องของประทาน 1. เราทุกคนไม่ควรเก็บไว้เฉย ๆ แต่ต้องนำมาใช้ในงานคริสตจักร กลุ่ม ฯลฯ (ไม่ใช่เก็บไว้ใช้งานส่วนตัว เพื่อตนเอง) 2. ของประทานที่พระเจ้าประทานให้แล้ว   พระองค์จะไม่เอาคืนนอกจากผู้นั้นไม่นำมาใช้ชีวิตเขาก็จะไม่เกิดผลเลย...

p19tk4j4um1rqor3i1mliqr12r8c
17 ต.ค.

พระวิญญาณบริสุทธิ์

ความหมายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนในสมัยพระคัมภีร์เขาเห็นการสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและใช้คำภาษาฮีบรูว่า "รูอัค" แทนคำว่า "ฤทธิ์"  ซึ่งคำทั่วไปหมายความว่า 1) ลม  2) ลมปราณ 3) จิตวิญญาณ จิตใจ   หมายถึงความรู้สึกหรือชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งในภาษาฮีบรูแปล 2 แง่คือ  การหายใจ  หรือลมปราณ แต่เมื่อใช้คำว่า "รูอัค" ...

pexels-photo
17 ต.ค.

ศักดานุภาพของพระเยซูคริสต์

1. ทรงอยู่ทุกหนทุกแห่งสากลสถิต (ยน.1:48, 3:13) จากคำสั่งที่ทรงกำชับสาวกให้ปรนนิบัติ ประกาศเรื่องของแผ่นดินพระเจ้า ทรงย้ำยืนยันการปฏิบัติการของสาวกว่า "นี่แหละเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปเป็นนิตย์ กว่าจะสิ้นโลก" จากคำสัญญานี้ คริสตชนทุกยุคทุกสมัยยืนยันได้จากการสำแดงอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระคริสต์ต่อมวลชนที่เชื่อในพระองค์ หลายคนที่หมดหวังได้พบหวัง จากโจรผู้ร้ายมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้า จากคนที่ใช้ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ทรงอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน โดยพระวิญญาณของพระองค์รู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ 2. ทรงมีฤทธิ์อำนาจ ฤทธานุภาพเหนือธรรมชาติ และไม่มีขีดจำกัด (มก.1:27,...

q
15 ต.ค.

พระเจ้า GOD ฮบ. 11:1-2

ฮบ. 11:1-2 "บัดนี้ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง โดยความเชื่อนี้เอง พวกบรรพบุรุษก็ได้รับการรับรอง" ในโลกนี้มีพระอยู่มากมายที่มนุษย์ได้แต่งตั้ง หรือเรียกหาให้เป็น "พระ" เช่น พระอาทิตย์, พระจันทร์ แม้กระทั่งที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีพระมาก บ้างก็เอาเศษผมมารวมกันใส่กระปุกนำไปไว้บนหิ้งแล้วนมัสการกราบไหว้ ประเทศอินเดียก็มีพระมากมาย แม้กระทั่งโคก็นับถือเป็นพระ ซึ่งเราอาจได้ยินมากต่อมาก มีหลายลำดับตามยศตำแหน่ง แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มักจะแสวงหาคือสิ่งสากลโลก หลายคนอธิษฐาน...

q
15 ต.ค.

พระคริสต์เป็นพระเจ้า

การที่ท่านมาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้น ท่านต้องแยกแยะและตระหนักอยู่เสมอว่า ท่านไม่ได้เชื่อในพระศาสนาองค์ใดองค์หนึ่ง แต่เชื่อในพระเจ้าที่เที่ยงแท้ สามารถช่วยจิตวิญญาณ รักษาปกป้องท่านได้ ทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุด พระองค์ไม่ต้องเรียนรู้ ตรัสรู้ หรือบรรลุ ไม่มีวันเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องศึกษา แต่ทรงเป็นพระเจ้าดำรงค์อยู่นิจนิรันดร์ พระเจ้าเที่ยงแท้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนดังมนุษย์ แต่สภาพของพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแน่แท้ที่พิสูจน์ได้ดังต่อไปนี้ 1. พระองค์ทรงเป็นอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ (ยน.1:...